Direction

Stefan Beyeler

Stefan Beyeler

CEO
Téléphone +41 32 666 23 23
stefan.beyeler@buser.ch

Silvio Däppen

Silvio Däppen

Chef de la production
Téléphone +41 32 666 23 04
silvio.daeppen@buser.ch

Daniel Marti

Daniel Marti

Directeur technique
Téléphone +41 32 666 23 13
daniel.marti@buser.ch

Susanne Loosli

Susanne Loosli

HR/CFO
Téléphone +41 32 666 23 50
susanne.loosli@buser.ch

Contact pour
Revêtements plastiques, métalliques et céramiques

Conseil et vente

Stefan Beyeler

Stefan Beyeler

Segment Sales Manager
(CEO)

Téléphone +41 32 666 23 23

stefan.beyeler@buser.ch
 
Jürg Benninger

Jürg Benninger

Segment Sales Manager
Revêtements plastiques
Téléphone +41 32 666 23 02
juerg.benninger@buser.ch

Lukas Zysset

Lukas Zysset

Segment Sales Manager / QM
Revêtements métal & céramique
Téléphone +41 32 666 23 68
lukas.zysset@buser.ch

Marco Ciaffoni

Marco Ciaffoni

Segment Sales Manager
Revêtements plastiques & métal
Téléphone +41 32 666 23 25
marco.ciaffoni@buser.ch

L'équipe

Arnold Dominik

Bitar Moustafa

Däppen Silvio

Dietschi Gabriela

Eschenbacher Cindy

Finke Ulf

Flückiger Heinz

Gonçalves Patrick

Heim Daniel

Kurt Thomas

Loosli Susanne

Luginbühl Rebekka

Lüdi Alexander

Pfister Cristina

Scheidegger Livia

Sollberger Thomas

Siegenthaler Peter

Thiessen Waldemar

Wirth Simon