Direction

Beat Haldemann

Beat Haldemann

CEO
Téléphone +41 32 666 23 50
beat.haldemann@buser.ch

Reto Hofstetter

Reto Hofstetter

CFO
Téléphone +41 32 666 23 60
reto.hofstetter@buser.ch

Daniel Marti

Daniel Marti

COO
Téléphone +41 32 666 23 13
daniel.marti@buser.ch

Stefan Beyeler

Stefan Beyeler

Sales Manager
Téléphone +41 32 666 23 23
stefan.beyeler@buser.ch

Contact pour
Revêtements plastiques, métalliques et céramiques

Conseil et vente

Beat Haldemann

Beat Haldemann

Segment Sales Manager (CEO)
Téléphone +41 32 666 23 50
beat.haldemann@buser.ch

Stefan Beyeler

Stefan Beyeler

Segment Sales Manager
Téléphone +41 32 666 23 23

stefan.beyeler@buser.ch
 
Jürg Benninger

Jürg Benninger

Segment Sales Manager
Revêtements plastiques
Téléphone +41 32 666 23 02
juerg.benninger@buser.ch

Lukas Zysset

Lukas Zysset

Segment Sales Manager / QM
Revêtements métal & céramique
Téléphone +41 32 666 23 68
lukas.zysset@buser.ch

L'équipe

Beutler Heinz

Belakusic Marin

Dorota Piotr

Eschenbacher Cindy

Finke Ulf

Flückiger Heinz

Hoxha Arjan

Kurt Thomas

Lüdi Alexander

Niederhauser Heinz

Pfister Cristina

Rasimi Ibrahim

Suri Hanspeter

Scheidegger Livia

Schulz Daniel

Siegenthaler Peter

Siegenthaler Tamara

Valente Antonio

Viscek Franz

Wirth Simon